Wednesday, 28 June 2017

Centrum för operativ juridik och folkrätt åker till Almedalen


Försvarshögskolan finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2017. Centrum för Operativ Juridik och Folkrätt kommer också att finnas på plats för seminarier och diskussioner kring krisberedskap, totalförsvarslagstiftning och folkrätt.

Den 3 juli kl. 11.45-12.30 genomförs seminariet "Höjd beredskap - ett verktyg för samhällsstörningar i gråzonen"
Deltar gör:
- Peter Hultqvist, Försvarsminister
- Nils Svartz, Vikarierande generaldirektör, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
- Jenny Deschamps-Berger, Chef Sektionen för analysstöd vid Crismart, Försvarshögskolan
- Marika Ericson, Doktorand i internationell rätt och militärteknik
Modererar gör Robert Egnell, institutionschef vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap (ISSL), Försvarshögskolan
Länk till seminariet:
https://www.facebook.com/events/109315806335018

Länkar till övriga FHS seminarier:
Triple Helix - ett verktyg mot framtida militära hot
https://www.facebook.com/events/441672212858075

Framtidens soldat – en hacker? Så fungerar cyberförsvaret
https://www.facebook.com/events/116557865598290/

Så attraherar vi unga till försvaret
https://www.facebook.com/events/1770247469934026

Så påverkar Trump och Brexit det europeiska försvarssamarbetet
https://www.facebook.com/events/1423015454420252